HOẠT ĐỘNG TỔ DÂN PHỐ VÀ CÁC ĐƠN VỊ HIỆP QUẢN HOẠT ĐỘNG TỔ DÂN PHỐ VÀ CÁC ĐƠN VỊ HIỆP QUẢN

Huyện Thanh Trì giao ban công tác Khoa giáo, Văn hóa xã hội 6 tháng đầu năm 2020
Ngày đăng 24/07/2020 | 01:00  | Lượt xem: 1235

Ngày 24/6, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, UBND huyện Thanh Trì tổ chức giao ban công tác khoa giáo, văn hóa xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Đào Tân Lý – UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy; đồng chí Phạm Thị Thu Huyền – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Đào Tân Lý - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy phát biểu tại buổi giao ban

Sáu tháng đầu năm 2020, Khối khoa giáo huyện triển khai nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt đại dịch Covid-19 đã tác động sâu rộng, tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự tin tưởng, đồng thuận, đồng hành của Nhân dân, Ban Tuyên giáo và các ngành trong khối khoa giáo, văn hóa xã hội huyện Thanh Trì đã bám sát chức năng, nhiệm vụ đã chủ động tích cực trong công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền triển khai hiệu quả các chương trình, kế hoạch đề ra. Chất lượng công tác khoa giáo, văn hóa xã hội ngày càng được nâng lên, đã đạt được những kết quả rõ nét, khá toàn diện trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

 

Đồng chí Nguyễn Huy Chương - UVBTV,  Chủ tịch UBMTTQ huyện phát biểu tại buổi giao ban

Các đại biểu phát biểu tại buổi giao ban

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, đã có 13 ý kiến trao đổi làm rõ những kết quả đạt được trong công tác khoa giáo, văn hóa xã hội 6 tháng đầu năm 2020, và chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chủ yếu của công tác khoa giáo, văn hóa xã hội trong 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Phạm Thị Thu Huyền - HUV, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu tại buổi giao ban

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban, đồng chí Đào Tân Lý - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy; đồng chí Phạm Thị Thu Huyền – HUV, Phó chủ tịch UBND huyện đã ghi nhận đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của các ngành trong khối khoa giáo, văn hóa xã hội huyện 6 tháng đầu năm 2020. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, các đồng chí đề nghị: Các ngành trong khối khoa giáo, VHXH huyện cần tăng cường công tác thông tin, phối hợp để thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền triển khai có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng các hoạt động khoa giáo, VHXH ở cơ sở đảm bảo đúng kế hoạch, chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương…Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện hai bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn thành phố Hà Nội. Bên cạnh đó, các đơn vị cần cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp của ngành, đơn vị mình trong các chương trình hành động bám sát chương trình công tác năm 2020 và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, tạo sự phối hợp hoạt động có hiệu quả giữa các ngành, đơn vị trong khối.

Thanh Hồng – Trung tâm VH-TT&TT